Főoldal » Hírek » Rendezvények » A legfőbb ügyész részvételével tartott évértékelő értekezletet a Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyész­ség elmúlt évi tevé­keny­sé­gét, 2016. már­ci­us 22-én, Eger­ben összügy­é­szi érte­kez­let kere­té­ben érté­kel­ték az ügyész­sé­gi veze­tők. Az ese­ményt sze­mé­lyes jelen­lé­té­vel Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész is megtisztelte.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.24.

Heves évértékelő DSCN1840

Heves évértékelő DSCN1844