Főoldal » Archív » Áramszünet Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségen 2018. július 6-án.

Érte­sít­jük tisz­telt ügy­fe­le­in­ket, hogy az Áram­szol­gál­ta­tó elő­ze­tes tájé­koz­ta­tá­sa alap­ján 2018. júli­us 6-án, pén­te­ken áram­szü­net lesz a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség épületében.
Ezen idő­szak alatt az ügyész­ség infor­ma­ti­kai rend­sze­rei, vala­mint vona­las tele­fon­ja nem lesz­nek elérhetőek.
Az áram­szü­net ide­jén a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség kizá­ró­lag papír ala­pon és adat­hor­do­zón, sze­mé­lye­sen tudja fogad­ni a beadványokat.
Meg­ér­té­sü­ket köszönjük.