Főoldal » Hírek » Rendezvények » Az ügyészség az önálló ügyészi szervezet létrehozásának száznegyvenegyedik évfordulóját ünnepelte az Igazságügyi Palota dísztermében.

Az ügyész­ség az önál­ló ügyé­szi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak száz­negy­ven­egye­dik évfor­du­ló­ját ünne­pel­te az Igaz­ság­ügyi Palo­ta dísztermében.
A minisz­ter­el­nö­ki és a leg­főbb ügyé­szi ünne­pi beszé­det, vala­mint az ünnep­ség­ről készült fény­ké­pe­ket mel­lék­let­ben közöljük.
A minisz­ter­el­nö­ki beszéd
A leg­főbb ügyé­szi beszéd
Az ünnep­ség­ről készül fényképek