Főoldal » Hírek » Car sharing másként – vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kérés nél­kül hasz­nált egy ide­gen autót.

A vád­irat sze­rint a jár­mű­vet tulaj­do­no­sa bein­dí­tot­ta egy hideg janu­á­ri napon szent­már­ton­ká­tai ingat­lan­ja előtt azért, hogy mele­ged­jen, majd rövid időre magá­ra hagyta.

Az éppen arra járó elkö­ve­tő fázott, ezért beült a járó moto­rú autó­ba és jó ötlet­nek gon­dol­ta, hogy ha azzal megy el az orvos­hoz ahová egyéb­ként is készült. El is haj­tott vele a ren­de­lő­be, de akkor ész­lel­te, hogy még nem kez­dő­dött meg a ren­de­lé­si idő.

Ezután a gép­ko­csit vissza­vit­te oda ahon­nan elin­dult, azon­ban addig­ra a sér­tett már érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.