Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

Van­nak, akik­nek már az is nagy szé­gyen, ha bün­te­tő­el­já­rás indul elle­nük. Azok­kal szem­ben, akik elő­ször kerül­tek szem­be a tör­vénnyel, kisebb súlyú...

2021. április 27., 8:38

Jogi kife­je­zé­sek: a leg­töb­ben már a mon­dat ele­jén fel­ad­ják, hogy meg­pró­bál­ják meg­ér­te­ni, egy­ál­ta­lán miről is van szó, és ezért nem is lehet...

2021. április 20., 9:57

Az ügyészség a nemzetközi szakmai és jogi környezet részeként végzi a feladatát.

2021. április 19., 13:29

Az ügyészség feladata annak ellenőrzése, hogy a kiszabott büntetés végrehajtása megfelelően, törvényesen történjen.

2021. április 13., 8:25

Az ügyészek a bűnügyek mellett közigazgatási, szabálysértési, polgári jogi törvénysértés esetén is eljárhatnak.

2021. március 30., 9:29

A nyo­mo­zás végén - ha van gya­nú­sí­tott - az ügyész dönt arról, hogy a nyo­mo­zást meg kell-e szün­tet­ni, vagy az ügyet a bíró­ság elé kell vinni. Az ügyész­nek arra...

2021. március 23., 9:29

1 2 3 4