Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hírei

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy idős férfi ellen, aki 2019 feb­ru­ár­já­ban...

2020. szeptember 21., 8:08

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség három fér­fi­val szem­ben csa­lás miatt emelt vádat, mert adós­ság­be­haj­tás valót­lan ígé­re­té­vel pénzt csal­tak ki...

2020. szeptember 18., 8:15

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú és két test­vé­re ellen, akik 2020....

2020. szeptember 16., 8:25

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy sza­bad­szál­lá­si férfi ellen, aki 2018. decem­ber 15-én este...

2020. szeptember 9., 8:18

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki egy Kun­szent­mik­lós kör­nyé­ki...

2020. szeptember 8., 9:22

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 decem­be­ré­ben egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben egy...

2020. szeptember 4., 8:13

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú ellen, aki 2020. janu­ár 24-én éjsza­ka Orgo­vá­nyon egy csa­lá­di...

2020. szeptember 2., 8:45

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti nő ellen, aki 2020. ápri­lis 26-án reg­gel bemá­szott volt élet­tár­sa...

2020. augusztus 26., 8:24

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kis­kun­fél­egy­há­zi férfi ellen, aki 2019. augusz­tus 17-én egy...

2020. augusztus 25., 8:54

1 2 83 84 85 86