Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a bol­gár fér­fi­val szem­ben, aki 2019. decem­ber 16-án éjjel, a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen egy török...

2020. augusztus 6., 9:17

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki 2018. máju­sá­ban, Szen­te­sen, az esti órák­ban tola­tás köz­ben elütött egy arra...

2020. augusztus 5., 9:05

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ápri­lis­ban Sze­ge­den sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el egy nővel...

2020. augusztus 4., 10:43

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén már­ci­us­ban, a város szi­kán­csi tele­pü­lés­ré­szén, egy büfé...

2020. augusztus 3., 10:17

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki tavaly ősszel, ittas álla­pot­ban, két­szer is ugyan­ar­ra a ben­zin­kút­ra...

2020. július 17., 8:53

A Makói Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állít­ja azt a Német­or­szág­ban élő szír fér­fit, aki júni­us köze­pén kilenc ille­gá­lis határ­át­lé­pőt pró­bált...

2020. július 16., 9:34

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki 2015-ben több mint 200 ezer dol­lárt pró­bált meg tisz­tá­ra mosni. A vád­irat...

2020. július 15., 10:04

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár­ban ittas álla­pot­ban élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket...

2020. július 14., 12:04

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki idén tavasszal sze­mé­lyi...

2020. július 13., 10:19

1 2 60 61 62