Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Zala Vármegyei Főügyészség

A Zala Vármegyei Főügyészség hírei

A Keszthelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfivel szemben, aki 2022 júliusában keszthelyi otthonában kereste fel adósát, akire késsel rátámadt az utcán, hogy a tartozása...

2023. április 13., 9:29

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 33 éves bün­tet­len elő­éle­tű, galam­bo­ki fér­fi­val...

2023. március 22., 8:54

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az 57 éves szlo­vén állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2023. feb­ru­ár 23-án,...

2023. február 28., 9:56

Fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt a Keszt­he­lyi Járá­si Ügyész­ség azzal a 33 éves fér­fi­vel szem­ben, aki lőfegy­ver...

2022. november 3., 8:00

Lopás miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség azzal a két bün­tet­len elő­éle­tű, 20 év körü­li nővel szem­ben, akik a bevá­sár­ló­köz­pont­ból...

2022. október 14., 9:59

Jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Lenti Járá­si Ügyész­ség azzal a ban­dá­val szem­ben, akik közel 20...

2022. szeptember 28., 8:33

A sér­tett ellen jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség miatt folyik bün­te­tő eljá­rás, mert Nagy­ka­ni­zsán évek óta ille­gá­lis pénz­vál­tás­sal...

2020. november 27., 8:14

Egy 1976-ban szü­le­tett bün­te­tett becs­völ­gyei nő – a II.r. terhelt- 2018-ban köl­tö­zött a sér­tett­hez annak zala­eger­sze­gi, szív­he­gyi ingat­la­ná­ba....

2020. november 10., 10:22

A Zala Megyei Főügyész­ség vide­ó­üze­ne­te itt elérhető. A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen. Egy 1976-ban szü­le­tett sár­hi­dai férfi...

2020. október 21., 10:11

1 2 4 5 6