Főoldal » Hírek » Csúcsokra törve – hegymászó kollégánk

Bár rég­óta az Alföl­dön él, a gye­rek­ko­ri Mecsek-szerelem végig­kí­sé­ri az éle­tét. Dr. Cseh Lász­ló kol­lé­gánk a csa­lád és a munka mel­lett szen­ve­dé­lyes hegy­má­szó. Idén lehe­tő­sé­ge nyílt kipró­bál­nia magát 7000 méte­res hegyen, végül 6148 méte­rig jutott. A túra élet­re szóló élmé­nye­i­ről mesélt nekünk.