Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Csúzlival lőtte ki riválisa szélvédőjét - fotóval - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A csor­nai férfi váló­fél­ben lévő fele­sé­gén és új pár­ján kívánt elég­té­telt venni a sza­kí­tás és a váló­per okoz­ta sérel­mek miatt. 1.800.000 forin­tos kárt okozott.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 40-es éve­i­ben járó férfi az elmúlt tél egyik éjje­lén dön­tött ron­gá­lá­si terve mel­lett. Nyug­ta­tó sze­rek hatá­sa alatt magá­hoz vett egy hor­gász­csúz­lit és néhány csap­ágy­go­lyót, majd elin­dult hara­go­sa­i­nak ott­ho­na felé. Ekkor látta meg a váló­fél­ben lévő fele­sé­ge új pár­já­nak autóját.

A férfi az utcán par­ko­ló autó bal hátsó szél­vé­dő­jét egy csúz­li­ból kilőtt csap­ágy­go­lyó­val betör­te, az autó tel­jes bal olda­lát végig­kar­col­ta, motor­ház­te­te­jét köröm­lakk­le­mo­só­val leön­töt­te, vala­mint az első szél­vé­dőt is meg­ron­gál­ta, ezzel 1.800.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a fér­fit nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg. A bün­te­té­si tétel három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Az érde­mi dön­tést a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A képe­ken a meg­ron­gált sze­mély­gép­ko­csi látható.