Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Dr. Polt Péter, Magyarország legfőbb ügyésze beszédet tartott Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció elnöke által Oroszország Ügyészsége létrehozásának 290. évfordulója alkalmából adott fogadáson

Dr. Polt Péter, Magyar­or­szág leg­főbb ügyé­sze beszé­det tar­tott Dmi­t­rij Med­ve­gyev, az Orosz­or­szá­gi Föde­rá­ció elnö­ke által Orosz­or­szág Ügyész­sé­ge lét­re­ho­zá­sá­nak 290. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból adott fogadáson
A beszéd angolul
A beszéd magyar nyel­vű fordítása