Főoldal » Hírek » Drágán vezette le a féltékenységét egy férfi – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki - miu­tán ott­hon talál­ta házas­tár­sát új barát­já­val - egy telesz­kó­pos bot­tal meg­ron­gál­ta annak sportautóját.

 A vád­irat sze­rint a vád­lott és házas­tár­sa ugyan egy ház­ban lak­tak Dél­egy­há­zán, de kap­cso­la­tuk megromlott.

Az elkö­ve­tő 2023 ápri­li­sá­ban, éjsza­ka haza­ér­kez­ve ott­hon talál­ta fel­sé­gét és annak új barát­ját. A férfi harag­ra ger­jedt és egy telesz­kó­pos bot­tal com­bon ütöt­te a bará­tot, majd fel­mu­ta­tott egy kést is, de azt nem hasz­nál­ta. Ezután kiment az udvar­ra és a telesz­kó­pos bot­tal több­ször is ráütött a sér­tett tulaj­do­ná­ban lévő sportautóra.

Az üté­sek követ­kez­té­ben az autó szél­vé­dő­je betört és alu­mí­ni­um­ból készült gép­ház­te­tő behor­padt. A jár­mű­ben több mint egy­mil­lió forint kár kelet­ke­zett. A meg­tá­ma­dott férfi 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a fér­fi­vel szemben.

A képek a meg­ron­gált gép­ko­csi­ról készültek.