Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetesben a cserbenhagyó gázoló

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség közúti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te annak a 43 éves békés­szent­and­rá­si fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki Békés­csa­bán elütött egy kerék­pá­rost, de a hely­szín­ről meg­ál­lás nél­kül távozott.

Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 08.29