Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetesben a feljelentőjét halállal fenyegető vádlott

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a napok­ban őri­zet­be vette azt a buda­pes­ti 37 éves fér­fit, aki ellen koráb­ban a volt élet­tár­sa beje­len­té­sé­re lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást a rend­őr­ség, majd a Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt elle­ne az ille­té­kes bíróságon.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye