Főoldal » Archív » Elsikkasztotta az állatvédők pénzét

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy állat­vé­dő egye­sü­let volt elnö­ké­vel szem­ben, aki 2013-ban és 2014-ben az egye­sü­let pén­zé­vel több­ször is a saját­ja­ként rendelkezett.

Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 08.30.