Főoldal » Hírek » Elszabadult a nő ökle - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves nő ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy fér­fi­val, akit két­szer ököl­lel szá­jon ütött, majd - miu­tán egy férfi közé­jük állt - a bal sze­mén is megütötte.

A vád­irat sze­rint a nő 2021. júli­us végén a haj­na­li órák­ban, itta­san, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés pin­ce­so­rán lévő büfé­nél sor­ban állt, és szó­vál­tás­ba került egy fér­fi­val. Annyi­ra indu­la­tos volt, hogy a vita hevé­ben két­szer ököl­lel szá­jon ütöt­te a fér­fit, mire annak egyik barát­ja közé­jük állt, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a továb­bi bán­tal­ma­zást. A nőt azon­ban ez sem tar­tot­ta vissza, elő­ször letép­te a sér­tett nya­ká­ban viselt arany­lán­cot, majd a beavat­ko­zó férfi válla fölött átnyúl­va, ököl­lel meg­ütöt­te a bal szemén.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos vérző sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.