Főoldal » Hírek » Elvágta az autó fékcsövét – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy köz­te­rü­le­ten par­ko­ló autó fék­csö­vét vágta el egy vadásztőrrel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. janu­ár 5. nap­ján, dél­után 5 óra­kor a sér­tett kis­te­le­ki ingat­la­na előtt par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi­já­nak jobb első kere­ke mögöt­ti fék­csö­vét vadász­tőr­rel elvág­ta, majd távo­zott. A vágás miatt a fék­olaj elfolyt, az autó fék­rend­sze­re műkö­dés­kép­te­len­né vált. A sér­tett este 9 óra­kor a szom­széd falu­ba indult, azon­ban a gép­ko­csi bein­dí­tá­sát köve­tő­en ész­lel­te, hogy a műszer­fa­lon hiba­üze­net­ként vilá­gít a fék­olaj­színt, majd azt is, hogy a fék­pe­dál beesik.

A férfi mint­egy 10.000 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott. Az elkö­ve­tő mind­eze­ken túl az autó meg­ron­gá­lá­sá­val a köz­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát és ezzel a sér­tett éle­tét és testi épsé­gét veszélyeztette.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben köz­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.