Főoldal » Hírek » Embercsempészés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Dr. Szi­lá­gyi Lász­ló, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész­sé­gi cso­port­ve­ze­tő ügyész az ukrán és a román hatá­ron keresz­tül zajló szer­ve­zett ember­csem­pé­szet sajá­tos­sá­ga­i­ba avat be min­ket. Mivel a megyé­ben 5 ügyész­ség is a határ men­tén fek­szik, a kol­lé­gák fel­ké­szül­tek az ilyen jel­le­gű ügyekre.