Főoldal » Archív » Észrevétlenül lopott a férfi

A Tatai Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, zseb­tol­vaj­lás útján elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt vádat emelt a 42 éves tatai fér­fi­vel szemben.

Az elkö­ve­tő 2016. janu­ár 8-án dél­ben, az egyik tatai üzlet előtt oda­lé­pett a vásá­rol­ni érke­ző sér­tett­hez, meg­szó­lí­tot­ta, ünne­pi jókí­ván­sá­go­kat mon­dott neki, köz­ben ész­re­vét­le­nül bele­nyúlt a sér­tett kabát­já­nak zse­bé­be és ellop­ta a pénztárcáját.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.30.