Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Békés Megyei Főügyészségen

A Békés Megyei Főügyész­ség 2016. már­ci­us 30. nap­ján összügy­é­szi érte­kez­le­tet tar­tott, amely­nek témá­ja a főügyész­ség 2015. évi tevé­keny­sé­gé­nek érté­ke­lé­se volt. Az érte­kez­le­ten részt vett dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos, bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes is.

xyz foto

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye