Főoldal » Hírek » Felelős szurkolás - a sportrendezvény látogatásától eltiltás
Sport­ren­dez­vény láto­ga­tá­sá­tól, a sport­lé­te­sít­mény­be belé­pés­től eltilt­ha­tó az, aki a sport­ren­dez­vé­nyen rész­vé­tel, vagy az oda­me­ne­tel, távo­zás során a sport­ren­dez­vénnyel össze­füg­gés­ben követ el bűncselekményt.
 
Az eltil­tás tar­ta­ma 1 – 5 év.