Főoldal » Hírek » Fiatalkorúnak is árult „herbált” egy Baja környéki drogkereskedő - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 tava­szán és nya­rán Baján és kör­nyé­kén „her­bál” nevű design­er dro­got árult egy 18 év alat­ti fiú­nak és másik két fér­fi­nek.

A vád­irat sze­rint a drog­ke­res­ke­dő férfi 2020 tava­szán és nya­rán Baján és egy kör­nye­ző köz­ség­ben rend­sze­re­sen árult az isme­rő­se­i­nek „her­bál” fan­tá­zia­ne­vű design­er drogot.

A vád­lott az egyik, álta­la is tudot­tan 18 év alat­ti „kun­csaft­já­nak” 2020. ápri­lis eleje és 2020. júni­us köze­pe között 2-3 napon­ta, átla­go­san napi 1-1 gramm „her­bált” adott el, gram­mon­ként leg­alább 1.000,- forin­tért. A vád­lott így leg­alább 75.000,- forint­tal gazdagodott.

A vád­lott ezen kívül egy bajai fia­tal­em­ber­nek is rend­sze­re­sen adott el „her­bált” 2020. ápri­lis köze­pe és 2020. júli­us köze­pe között, gram­mon­ként 1.500,- forin­tért. Ettől a vevő­től a vád­lott össze­sen leg­alább 450.000,- forin­tot kapott a drogért.

A drog­ke­res­ke­dő­nek volt egy har­ma­dik „kun­csaft­ja” is, aki 2020 nya­rán a bajai autó­busz pálya­ud­va­ron vett egy­szer 5.000,- forin­tért „her­bált” a vád­lot­tól. A vád­lott által össze­sen eladott drog ható­anyag tar­tal­ma nem halad­ta meg a cse­kély mennyi­ség felső határát.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség új pszi­cho­ka­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.