Főoldal » Hírek » Focibunda ügyészi szemmel

Kulissza­tit­ko­kat osz­tot­tak meg a 2000-es évek világ­ra­szó­ló bun­da­bot­rá­nyá­nak magyar ügyé­szei. Dr. Ange­li Lász­ló cso­port­ve­ze­tő főügyész­sé­gi ügyész és dr. Sza­ba­di Péter osz­tály­ve­ze­tő főügyész­sé­gi ügyész foci­ra­jon­gó­ként önként jelent­kez­tek 13 évvel ezelőtt, hogy dol­goz­has­sa­nak az ügyön. Akkor még nem tud­ták, hogy több tíz­ezer olda­las, 68 vád­lot­tas, nem­zet­kö­zi giga­bot­rány ügyé­sze­i­ként része­sei lesz­nek az első magyar rész­vé­te­lű nem­zet­kö­zi nyomozócsoportnak. 

Dr. Ange­li Lász­ló és dr. Sza­ba­di Péter abba is beavat­ják a néző­ket, hogyan tájé­ko­zód­tak az ázsi­ai foga­dó­iro­dák labi­rin­tu­sá­ban és miként ismer­ked­tek meg a fut­ball alvi­lá­gá­nak vezéralakjaival.