Főoldal » Archív » Halálos baleset egy zalaegerszegi szabadidőközpontban

2014. júli­u­sá­ban egy sza­bad­idő köz­pont sport­pá­lyá­ján fut­bal­lo­zott egy csa­lád kis­ko­rú gyer­me­kük­kel a sport­ka­pu­ban. Ennek során a kapu kibil­lent egyen­sú­lyá­ból és rádőlt a gyer­mek­re, aki az elszen­ve­dett súlyos sérü­lé­sek követ­kez­té­ben elhunyt.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség a ter­helt ellen halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járásbíróságon.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye