Főoldal » Hírek » Ittasan döntötte ki a kerítést az autójával  – videóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki itta­san vezet­ve neki­haj­tott egy kerítésnek.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2023. szep­tem­ber 3-án, a reg­ge­li órák­ban köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val Tápió­györ­gye terü­le­tén úgy, hogy előt­te sze­szes italt fogyasztott.

Hala­dá­sa során balra kívánt kanya­rod­ni egy keresz­te­ző­dés­ben, de mivel túl gyor­san haj­tott az útról leha­ladt és az egyik ingat­lan kerí­té­sé­nek ütközött.

Az autó az ütkö­zés során a kerí­tést meg­ron­gál­va az olda­lá­ra for­dult. Az elkö­ve­tő ezután még ki tudott mász­ni belő­le, majd a hely­szín­re érke­ző rend­őrök intéz­ked­ni kezd­tek vele szem­ben. A bal­eset során a férfi nem sérült meg, de szer­ve­ze­té­ben a vér­al­ko­hol kon­cent­rá­ci­ó­ja a bűn­cse­lek­mé­nyi határt meghaladta.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen.

A csa­tolt lin­ken talál­ha­tó fel­vé­te­len a cse­lek­mény lát­ha­tó: https://fb.watch/ow3j2PWgK1/?mibextid=WC7FNe