Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Ittasan meggyújtotta a terasz alatti szemetet, megégett a terasz – fotókkal – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 37 éves fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­pot­ban egy autó­gu­mit fel­gyújt­va oko­zott tüzet egy üze­men kívü­li piz­zé­ria tera­szán.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint 2023 feb­ru­ár­já­ban, este, Győr­ben, egy üze­men kívü­li piz­zé­ria fa tera­sza alatt tárolt ruha­ne­mű­ket, autó­gu­mit gyúj­tot­ta meg a mezí­te­len, ittas álla­pot­ban lévő 37 éves kül­föl­di férfi. A tűz átter­jedt a terasz fa tar­tó­pil­lé­ré­re, a tar­tó­ge­ren­dák­ra, a pal­ló­bur­ko­lat­ra és egyéb fa része­i­re is. Végül járó­ke­lők érte­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat, akik meg­fé­kez­ték a lán­go­kat.

A tűz­eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a gyúj­to­ga­tás kap­csán 2,8 mil­lió forint kár kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség nagyobb kárt okozó ron­gá­lás­sal vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki nem tudott tet­té­re magya­rá­za­tot adni. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügy­ben.

A képe­ken az épü­let­ben kelet­ke­zett kár lát­ha­tó.