Főoldal » Hírek » Ittasan törte össze a kipróbálásra nála lévő gépkocsit - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves rimó­ci fér­fi­val szem­ben, aki a kipró­bá­lás­ra nála lévő gép­ko­csi­val itta­san bal­ese­tet szenvedett.

A vád sze­rint a férfi 2020. októ­ber 4-én, 17 óra 50 perc­kor, a 22. számú főúton Sal­gó­tar­ján irá­nyá­ból Kis­har­tyán felé itta­san, bizony­ta­lan úttar­tás­sal veze­tett egy nála kipró­bá­lás cél­já­ból köl­csön­ben lévő sze­mély­gép­ko­csit. A 62. kilo­mé­ter­szel­vény­nél egy balra ívelő útka­nya­ru­la­tot köve­tő egye­nes útsza­ka­szon ittas­sá­ga miatt leha­ladt a jobb olda­li útpad­ká­ra, majd onnan az úttes­ten átsod­ród­va a bal olda­li bok­ros terü­let­re csapódott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a férfi orr- és arc­csont­tö­rést szen­ve­dett, a gép­ko­csi pedig totál­ká­ros­ra tört.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen jár­mű­ve­ze­tés ittas álla­pot­ban vét­ség miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság előtt, vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, továb­bá a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.