Főoldal » Hírek » Jogászból magyarra – dr. Fazekas Géza

Több évti­ze­des ügyészi/kommunikátori pálya­fu­tá­sa mel­lett az emlé­ke­ze­tes ügye­i­ről is mesél nekünk dr. Faze­kas Géza, a Leg­főbb Ügyész­ség szó­vi­vő­je. Meg­tud­hat­juk tőle azt is, hogyan műkö­dik a szó­vi­vői csa­pat, mi tör­té­nik a kép­zé­sü­kön, de szó esik az ügyész­ség közös­sé­gi médi­ás meg­je­le­né­sé­ről is.