Főoldal » Archív » Kábítószerekkel kereskedett egy férfi Kisbéren

 

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat a 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki extasy-t és mari­hu­á­nát árult.

A férfi keres­ke­dés cél­já­ból Tata­bá­nyán, isme­ret­len sze­mély­től 136 db exta­sy tab­let­tát, továb­bá 1,5 gramm mari­hu­á­nát szer­zett be 1000,-Ft/db, illet­ve gramm áron. Az elkö­ve­tő a kis­bé­ri lakó­he­lyén, 2016 augusz­tu­sa és 2016 decem­be­re között az exta­sy tab­let­tá­kat 2.000,-Ft/db, a mari­hu­á­nát 2500,-Ft/adag áron adta tovább a vevőinek.

A férfi a keres­ke­dés révén 284.500 forint­tal gazdagodott.

Az érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer ható­anyag tar­tal­ma nem érte el a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, ezért a bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az elkö­ve­tő  bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság dönt.