Főoldal » Hírek » Konyhakéssel szúrta ki a gépjármű gumiabroncsait – fotóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy 16 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel szúr­ta ki a gép­jár­mű gumiabroncsait.

A vád­lott 2020. szep­tem­ber 15-én 21 óra körü­li idő­ben Doro­gon, egy lakó­te­le­pi ingat­lan előtt meg­ron­gál­ta a sér­tett tulaj­do­ná­ban álló gép­ko­csi 4 db gumi­ab­ron­csa­it akként, hogy azo­kat egy 16 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel kiszúrta.

A fér­fit koráb­ban az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt 2 évre pró­bá­ra bocsátotta.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a férfi koráb­bi bün­te­tő ügyét ehhez az ügy­höz egye­sít­se és a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint a kést koboz­za el, továb­bá köte­lez­ze a vád­lot­tat arra, hogy fizes­sen meg a sér­tett­nek 63.800,- forin­tot kár­té­rí­tés jogcímén.