Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » – Körömvágóollóval akart kirabolni két boltot – videóval – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly decem­ber­ben egy­más után egy tra­fik és egy kis­bolt eldó­já­ra támadt a bevé­tel reményében.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. decem­ber 4-én reg­gel 7 óra előtt rövid­del lépett be egy sze­ge­di tra­fik­ba, kezé­ben egy köröm­vá­gó olló­val. Ezután a férfi mint­egy 20 alka­lom­mal pró­bál­ta meg­szúr­ni a véde­ke­ző eladót, pénzt köve­tel­ve. A sér­tett a pénz­tár­gé­pig hát­rált és sike­rült a pánik­gom­bot meg­nyom­nia, melyet ész­lel­ve a vád­lott elme­ne­kült. A kasszá­ban 250 ezer forint volt. A nőnek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A férfi ezután egy köze­li kis­bolt­ba ment be hason­ló cél­lal. Az eladót itt is meg­szúr­ta az olló­val a bevé­telt köve­tel­ve, de a nőnek egy mun­ka­tár­sa és egy vevő segít­sé­gé­vel sike­rült a vád­lot­tat az üzlet­ből az utcá­ra kiszo­rí­ta­ni, és az ajtót bezár­ni. A kasszá­ban 100 ezer forint volt. Sze­ren­csé­re az eladó­nak sérü­lé­se nem kelet­ke­zett, mivel a vas­tag ruhá­za­ta a szú­rá­so­kat felfogta.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit 2 rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A letar­tóz­ta­tás­ban levő férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A vide­ó­fel­vé­telt a tra­fik biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.