Főoldal » Hírek » Letarolta a járdaszigeten a jelzőtáblákat az ittas sofőr - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség az ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki itta­san sze­mély­gép­ko­csi­val Tata bel­vá­ro­sá­ban anya­gi kár­ral járó bal­ese­tet oko­zott.

A vád­irat sze­rint a buda­pes­ti férfi 2020. már­ci­us 6-án, rövid­del haj­na­li 4 óra 38 perc előtt, autó­val Tatá­ra haj­tott egy másik Komárom-Esztergom megyei tele­pü­lés­ről. A vád­lott a jár­mű­vet köze­pes fokú ittas álla­pot­ban vezet­te.

A férfi Tata bel­vá­ro­sá­ban a sze­mély­gép­ko­csi­val egy zebra mel­let­ti jár­da­szi­get­nek ütkö­zött, az ott elhe­lye­zett jel­ző­táb­lá­kat leta­rol­ta.

A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.