Főoldal » Archív » Letartóztatták a férfit, aki rágyújtotta a szálláshelyet az alvó haragosaira

A Somogy Megyei Főügyész­ség több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult bűn­ügy­ben indít­ványt tett egy haj­lék­ta­lan fér­fi­nak a letartóztatására.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019. janu­ár 3-án Kapos­vá­ron rágyúj­tot­ta az alkal­mi szál­lás­ként hasz­nált ide­ig­le­nes épít­ményt az ott alvó hara­go­sa­i­ra. A két sér­tett éle­tét egy a tüzet ész­le­lő szem­ta­nú men­tet­te meg, aki fel­éb­resz­tet­te őket.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.