Főoldal » Hírek » Lopta az áramot a kábítószer ültetvényhez - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki a kábí­tó­szer ültet­vé­nyé­hez ille­gá­li­san véte­le­zett áramot.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 45 éves férfi 2019 janu­ár­ja és októ­be­re között leg­alább 3.102.506 forint érték­ben véte­le­zett ille­gá­li­san ára­mot a mari­hu­á­na ültet­vé­nyé­nek gon­do­zá­sá­hoz egy méret­len fővezetékről.

A kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tal szem­ben 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó a vád­irat­ban sze­rep­lő minő­sí­tett lopás miatt.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.