Főoldal » Hírek » Másodfokú égési sérülés lett a munkahelyi tréfából - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tré­fá­ból meg­gyúj­tot­ta mun­ka­tár­sa ruháját. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2023. októ­ber 2-án, mun­ka­tár­sa­i­val Tata­bá­nyán, ben­zin­nel műkö­dő fűka­szá­val füvet nyírt. A mun­ká­sok 11 óra körü­li idő­ben pihe­nőt tar­tot­tak, és a füves terü­le­tet sze­gé­lye­ző beton­pad­kán ültek.  Az elkö­ve­tő a beton­pad­ká­ról hir­te­len fel­állt azért, hogy  sér­tet­tet meg­vic­cel­je. A férfi a nála lévő égő ciga­ret­ta csik­ket az ott ülő férfi háta mögé tette, majd egy kupak­nyi ben­zint a ciga­ret­ta­csikk­re ráön­tött, mely­től az láng­ra kapott, és láng­ra gyújt a sér­tett felső ruhá­za­ta is.

A bün­tet­len elkö­ve­tő az égést látva nyom­ban igye­ke­zett segí­te­ni elol­ta­ni a tüzet, a lán­go­ló pólót a sér­tett­ről leven­ni, aki a tréfa követ­kez­té­ben másod­fo­kú égési sérü­lést szenvedett.

A biz­ton­sá­gi kame­ra által rög­zí­tett fel­vé­te­len a sér­tett lát­ha­tó a láng­ra lob­bant ruhá­ban, és az elkö­ve­tő, aho­gyan pró­bál neki segíteni.