Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megrongálta a bevásárlóközpont parkolójának sorompóját - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, akit fel­dü­hí­tett, hogy a bevá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban 20 másod­per­cen belül nem nyílt fel a sorom­pó, ezért meg­ron­gál­ta azt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 44 éves férfi tavaly decem­ber­ben egy éjsza­kai idő­pont­ban egy kaszi­nó­ban szó­ra­ko­zott, majd egy bevá­sár­ló­köz­pont­ból kívánt távoz­ni autó­val. A jár­mű­ben hátul fog­lalt helyet. Az elekt­ro­ni­kus vezér­lé­sű fél­so­rom­pó azon­ban nem nyílt ki az autó előtt, ezért a férfi kiszállt a jármű jobb hátsó ülé­sé­ről és kézi erő­vel fel­nyi­tot­ta a sorompót.

A fél­so­rom­pó­ban ezál­tal 518.860 forint kelet­ke­zett, mely nem térült meg.

Az ügyész­ség a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló fér­fi­val szem­ben nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.