Főoldal » Hírek » Megrongálta a szállodai szobát - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi pár napra bérelt szo­bát, ami alatt 100 000,- Ft-nál is nagyobb kárt okozott

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 47 éves férfi 2021 augusz­tu­sá­ban valót­lan ada­tok­kal jelent­ke­zett be egy Győr bel­vá­ro­sá­ban lévő hotel­be. Három napos tar­tóz­ko­dá­sa alatt a fali lám­pá­kat elgör­bí­tet­te, az álló­lám­pa burá­ját eltör­te, az lám­pák­ból az izzó­kat kitör­te, a zuhany­aj­tót letép­te, a mosdó üveg­lap­ját is össze­tör­te, vala­mint az ágy­ne­műt annyi­ra beszennyez­te, hogy azok tisz­tít­ha­tat­lan­ná váltak.

A férfi a ron­gá­lás­sal 133 000-, Ft kárt okozott.

Az elkö­ve­tőt az ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, mely cse­lek­mény miatt vele szem­ben egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.