Főoldal » Hírek » Megújult az Ügyészségi Szemle oldala
Öröm­mel mutat­juk be a digi­tá­lis tér­ben vég­re­haj­tott fej­lesz­té­se­ink leg­újabb mér­föld­kö­vét: meg­újult kön­tös­ben, fel­hasz­ná­ló­ba­rát ver­zi­ó­ban jelent­ke­zik mos­tan­tól az Ügyész­sé­gi Szem­le: https://ugyeszsegiszemle.hu/
 
A negyed­éven­te online meg­je­le­nő folyó­irat­ban a cik­ke­ket nem­csak ügyé­szek írják, nem­csak ügyészeknek.
 
Fogad­ják sze­re­tet­tel és "for­gas­sák" minél többször!