Főoldal » Hírek » Megütötte a buszsofőrt, aki felszólította a maszkviselésre - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak miatt vádat emelt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon egy 25 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy távol­sá­gi busz sofőr­jét bán­tal­maz­ta azért, mert a férfi maszk­vi­se­lé­si sza­bá­lyok betar­tá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel.

A vád­lott 2021 novem­be­ré­ben maszk nél­kül szállt fel Szé­csény­ben egy távol­sá­gi busz­já­rat­ra, ezért a sofőr meg­kér­te őt a sza­bá­lyok betar­tá­sá­ra. A férfi ele­get tett ennek, majd  Magyar­gé­cig uta­zott. Itt a vád­lott a leszál­lás­kor szá­mon kérte a busz­so­főrt, mivel sze­rin­te az a figyel­mez­te­tés­kor csú­nyán beszélt vele, ezután két­szer ököl­lel meg­ütöt­te. A busz­so­főr az arcán nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Mivel a busz­so­főr köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély, az ügyész­ség a férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak és könnyű testi sér­tés miatt emelt vádat. Az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a vád­lott az eljá­rás során kelet­ke­zett közel 23.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is fizes­se meg.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.