Főoldal » Az ügyészségről » Négy év a megújult ügyészségi kommunikációval

Már négy éve annak, hogy az ügyész­ség a bűn­ügyi hírek mel­lett isme­ret­ter­jesz­tő anya­gok­kal, saját készí­té­sű kis­fil­mek­kel és a mun­ka­tár­sa­ink min­den­nap­ja­it bemu­ta­tó anya­gok­kal is jelent­ke­zik. Köszön­jük, hogy velünk tar­ta­nak ezen az izgal­mas úton!