Főoldal » Hírek » Nem akart visszatérni a börtönbe – vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki az enge­dé­lye­zett idő után nem tért vissza a büntetés-végrehajtási intézetbe.

 

A vád­irat sze­rint a sza­bad­ság­vesz­tést töltő fér­fi­nek egész­ség­ügyi okok­ból enge­dé­lyez­ték a bün­te­té­se fél­be­sza­kí­tá­sát egy hétre. A vissza­té­rés­re meg­adott idő­ben azon­ban nem jelent meg a tökö­li börtönben.

Ezt köve­tő­en körö­zé­sét ren­del­ték el és csak egy újabb hét múlva került kézre egy buda­pes­ti iga­zol­ta­tás során. Ekkor még ugyan meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, de az nem járt sikerrel.

Az ügy­ben a Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen.