Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nem volt elég a saját fizetése, a munkatársáét is elvette – fotóval – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki a bala­to­ni sze­zo­ná­lis mun­ká­ja során erő­szak­kal sze­rez­te meg kol­lé­gá­ja pénzét.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2022 júni­u­sá­ban vál­lalt mun­kát egy sió­fo­ki hal­sü­tö­dé­ben. A vád­lott és a sér­tett a bér­fi­ze­tés nap­ján, mun­ka­ide­jük lejár­tát köve­tő­en a közös szál­lá­su­kon ita­loz­ni kezd­tek, azon­ban egy idő után össze­vesz­tek egymással.

Az indu­la­tos ter­helt a szó­vál­tás során arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aztán a szo­bá­já­ba lépett és arról érdek­lő­dött, hogy mennyi pénze van. Mivel a férfi nem vála­szolt, a vád­lott benyúlt a sér­tett szek­ré­nyé­be, majd onnan 100.000 forin­tot vett ki, amit egy­ből zseb­re tett.

A sér­tett ekkor kér­lel­ni kezd­te mun­ka­tár­sát, hogy adja vissza a pén­zét. A vád­lott végül egy 10.000 forin­tos bank­je­gyet a sér­tett felé dobott, de a továb­bi kér­le­lés elle­né­re a többi pénzt meg­tar­tot­ta oly módon, hogy a fér­fit ismét arcon ütötte.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.