Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Online csalás – „apróhirdetéses” csalás

Ha mi adunk éppen el, jus­son eszünk­be, hogy miért lenne szük­ség az eladás folya­ma­tá­nak bár­mely részén a bank­kár­tya ada­ta­ink meg­adá­sá­ra? Ha a „vevő” olyan lin­ket küld, amin a bank­szám­la helyett bank­kár­tya ada­tot kér­nek, sem­mi­képp se tölt­sék ki!