Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Plébániából akart szobrot lopni - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki egy józsef­vá­ro­si plé­bá­ni­á­ból akart ellop­ni egy szob­rot, azt azon­ban elej­tet­te és összetörte. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. janu­ár 19-én, este egy VIII. kerü­le­ti plé­bá­nia kapu­ját egy fa léc­cel befe­szí­tet­te és így beju­tott az elő­tér­be. Itt a férfi el akar­ta lopni az elő­tér­ben elhe­lye­zett szob­rot, ezért a talap­za­tá­ról meg­pró­bál­ta leemel­ni. A tol­vaj azon­ban a szob­rot elej­tet­te, amely így össze­tört. Az elkö­ve­tő több mint 140 ezer forint kárt okozott.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vele szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel– köz­ér­de­kű mun­kát szab­jon ki.

A rend­őr­ség által a bűn­ügyi hely­szí­ne­lés során készí­tett fotó­kon a plé­bá­nia ajta­ja, illet­ve a szét­tört szo­bor­nak a plé­bá­nia lép­cső­jén maradt marad­vá­nyai láthatók.