Főoldal » Archív » Prostitúcióhoz adta ki bérelt lakását

A Pápai Járá­si Ügyész­ség az épü­let ren­del­ke­zés­re bocsá­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki pápai bérelt laká­sát pros­ti­tu­ál­tak­nak adta ki, s ebből rend­sze­res jöve­de­lem­re tett szert.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye