Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Sínekre rakott jelzőtáblával „stoppolta”le a tehervonatot - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen, aki egy Győr mel­let­ti tele­pü­lés vas­út­ál­lo­má­sán egy vas­úti jel­ző­táb­lát kivett a helyé­ről és kereszt­ben a vágány­ra tette az érke­ző teher­vo­nat elé.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a haj­lék­ta­lan­ként élő férfi 2019 októ­be­ré­ben egy Győr mel­let­ti tele­pü­lés vas­út­ál­lo­má­sán a vágá­nyok közül kivet­te a helyé­ről a „Vigyá­zat átha­la­dó vonat” jel­ző­táb­lát, és a táb­lát a sínek­re fek­tet­te, az érke­ző teher­vo­nat elé. A vonat veze­tő­je ész­lel­te az aka­dályt és meg tudott állni előt­te. Mikor a vonat­ve­ze­tő kiszállt, hogy a táb­lát fél­re­rak­ja, a vád­lott fel­ka­pasz­ko­dott az egyik vagon­ra és csak fel­szó­lí­tás­ra mászott le onnan.

Rend­őr­sé­gi kihall­ga­tá­sa során a vád­lott elmond­ta, hogy sze­rin­te annak a táb­lá­nak nem volt semmi értel­me, ezért szed­te ki, és tette kereszt­be a sínen, hogy­ha jön vala­ki, akkor választ ad arra, hogy miért van ott a tábla.

A vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat az ügyész­ség, vele szem­ben három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.