Főoldal » Hírek » Sportcsarnokból, kollégiumból lopott az elkövető – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves fér­fi­val szem­ben, aki Győr­ben sport­csar­nok­ból és kol­lé­gi­um­ból is lopott.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 20 éves férfi 2023 őszén, Győr­ben, az edzés ideje alatt bement egy sport­csar­nok­ba, és az öltö­ző­ben ello­pott több spor­to­ló­tól, össze­sen közel 67 000 forin­tot. Egy héten belül még két alka­lom­mal ismé­tel­te meg a lopást, ami­kor is össze­sen több mint 140 000 forin­tot zsákmányolt.

Ezután –pár nap­pal később- egy kol­lé­gi­um­ba ment be, úgy, hogy a tűz­lép­csőn fel­má­szott, majd egy abla­kon át bemá­szott az épü­let­be, ahol öt kol­lé­gis­tá­tól több mint 90 000 forint érték­ben lopott kész­pénzt, ruhát, műsza­ki cikkeket.

Végül a fér­fit a hely­szí­nen elfog­ták, így az ekkor ello­pott ter­mé­kek vissza­ke­rül­tek tulajdonosaikhoz.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt ellen az ügyész­ség több rend­be­li, minő­sí­tett lopás miatt emelt vádat. Vele szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.