Főoldal » Statisztikai adatok » A nyomozó ügyészségek eljárásaival kapcsolatos adatok (2013. és 2014. tárgyév adatai)

A nyomozó ügyészségek eljárásaival kapcsolatos adatok (2013. és 2014. tárgyév adatai)

Kiad­ja: Leg­főbb Ügyész­ség (1055 Buda­pest, Markó utca 16.)
Fele­lős szer­kesz­tő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosz­tály­ve­ze­tő ügyész

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gek eljá­rá­sa­i­val kap­cso­la­tos ada­tok 2014. év
(Fris­sít­ve: 2015. novem­ber 24.)

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gek eljá­rá­sa­i­val kap­cso­la­tos ada­tok 2013. év
(Fris­sít­ve: 2016. ápri­lis 8.)