Főoldal » Statisztikai adatok » Az ügyészségi nyomozásokkal kapcsolatos adatok (2015. tárgyévtől)

Az ügyészségi nyomozásokkal kapcsolatos adatok (2015. tárgyévtől)

Kiad­ja: Leg­főbb Ügyész­ség (1055 Buda­pest, Markó utca 16.)
Fele­lős szer­kesz­tő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosz­tály­ve­ze­tő ügyész

Az ügyész­sé­gi nyo­mo­zá­sok­kal kap­cso­la­tos ada­tok 2016. év 
(Fris­sít­ve: 2018. janu­ár 23.)

Az ügyész­sé­gi nyo­mo­zá­sok­kal kap­cso­la­tos ada­tok 2015. év
(Fris­sít­ve: 2017. feb­ru­ár 7.)