Főoldal » Statisztikai adatok » Ügyészségi Statisztikai Tájékoztató – Közérdekvédelmi szakterület (2011. tárgyévtől)
Ügyészségi Statisztikai Tájékoztató – Közérdekvédelmi szakterület (2011. tárgyévtől)
Kiad­ja: Leg­főbb Ügyész­ség (1055 Buda­pest, Markó utca 16.)
Fele­lős szer­kesz­tő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosz­tály­ve­ze­tő ügyész

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let 2021. év
(Fris­sít­ve: 2022. novem­ber 29.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let 2020. év
(Fris­sít­ve: 2021. decem­ber 20.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let 2019. év
(Fris­sít­ve: 2021. decem­ber 20.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let 2018. év
(Fris­sít­ve: 2020. május 05.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let 2017. év
(Fris­sít­ve: 2018. októ­ber 30.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let 2016. év
(Fris­sít­ve: 2017. októ­ber 10.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let 2015. év
(Fris­sít­ve: 2017. feb­ru­ár 7.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let 2014. év
(Fris­sít­ve: 2017. ápri­lis 11.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let 2013. év
(Fris­sít­ve: 2014. ápri­lis 29.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ág 2012. év
(Fris­sít­ve: 2013. szep­tem­ber 16.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ág 2011. év
(Fris­sít­ve: 2012. júli­us 19.)